Drodzy Kandydaci,


rejestracja wniosków w systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Działdowski została zakończona zgodnie z harmonogramem w dniu 19-06-2024 godz. 15:00.


Aby zweryfikować zarejestrowany wniosek, proszę skorzystać z opcji Zaloguj.


Zarejestrowany w systemie wniosek, należy wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru (wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji). Do wniosku, należy dołączyć wymagane dokumenty.

Wzory oświadczeń są dostępne w zakładce Pliki do pobrania, instrukcja


Uwaga!
Od kandydat po zalogowaniu się na konto, w zakładce Osiągnięcia, będzie mógł wprowadzić do systemu oceny jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a także inne osiągnięcia wpisane na świadectwie oraz wyniki jakie uzyskał z egzaminu ósmoklasisty. Do 08-07-2024 godz. 12:00, należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w zakładkach w menu po lewej stronie.


Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej krok po kroku - zobacz film


Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej Etap II - Wprowadzanie osiągnięć - zobacz film


Życzymy trafnych wyborów